Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

kammerflimmern

Damien Hirst, God Knows Why, 2005

Reposted fromKACHA KACHA
kammerflimmern

Damien Hirst, The Black Sheep with Golden Horns (Divided), 2009

Reposted fromKACHA KACHA
kammerflimmern

Damien Hirst, In Search of Oblivion, 2007

Reposted fromKACHA KACHA
kammerflimmern

Damien Hirst, Where There's a Will, There's a Way, 2007

Reposted fromKACHA KACHA
kammerflimmern

Damien Hirst, Lost Memories and Dreams Forgotten, 2008 - 2009

Reposted fromKACHA KACHA
2802 3b3d
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
kammerflimmern
1354 de8a
kammerflimmern
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
kammerflimmern
7240 e702 500
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
kammerflimmern

March 28 2015

kammerflimmern
kammerflimmern
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaodettastoned odettastoned
kammerflimmern
7424 4da0
Jungle Tales by James Shannon
kammerflimmern
7869 a781
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaodettastoned odettastoned
kammerflimmern

March 25 2015

kammerflimmern
3624 b8a4 500
Reposted fromundertow undertow viaherz herz
6514 9fd5 500

(by dan-ah kim)             

Reposted fromerial erial viaCoriLiar CoriLiar
3877 1c8f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaitgirl itgirl
1763 855a 500
3559 f57a 500
Reposted frombruh bruh viacherrytomorrow cherrytomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl