Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2016

kammerflimmern
2008 db83 500
Reposted bymalaamirenegade4everzavraloveherlucidumintervallumcallayyynodifferencetsss60feettall
kammerflimmern
7282 1c92
Reposted fromrudagu rudagu viajanealicejones janealicejones

September 29 2015

kammerflimmern
Gdziekolwiek się ruszę - to samo odczucie nieprzynależności, bezużyteczności gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest - nie wiem. Emil Cioran, O niedogodności narodzin
Reposted bylubiew0vigilbrokenpromisemish94pareidoliesgrialux3

September 27 2015

2843 bc49 500
kammerflimmern
kammerflimmern
4083 3c0a
I miss sex.
Reposted fromdziewcze dziewcze viabeforethepoison beforethepoison

September 20 2015

kammerflimmern
I see everyone and no one in myself.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromthebelljar thebelljar viaquotes quotes
kammerflimmern
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
kammerflimmern
kammerflimmern
"Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi." Victor Hugo "Nędznicy"
Reposted bymisguideedlubiew0brokenpromise60feettall

September 12 2015

kammerflimmern
Ciekawe co mówisz, gdy ktoś o mnie nie pyta.
— Ochocki, Vithren, z cyklu "zabawy popkulturą, czyli o tym jak nie używać wyrazów"
Reposted fromvith vith viaSapereAude SapereAude
kammerflimmern
Czasem poznajesz kogoś, kto od razu jest taki, jaki ma być.
— "Zostań, jeśli kochasz" (2014)
Reposted fromxalchemic xalchemic viakartoNik kartoNik
kammerflimmern
4851 8e8d
Reposted fromlaters laters viakartoNik kartoNik
kammerflimmern
kammerflimmern
2862 1f29
Reposted fromVegelus Vegelus viakartoNik kartoNik
kammerflimmern
Ale w tym pionowym mieście, w tym zbitym mieście, w którym wszystkie próżne obszary dążą do wypełnienia się, a każdy blok cementu dąży do zespolenia z innymi blokami cementu, rozciąga się coś na kształt antymiasta, miasta-negatywu, które składa się z pustych szczelin między jednym a drugim murem, z ustalonych przez normy budowlane odległości minimalnych między dwiema budowlami, między tylnymi ścianami dwóch domów; to miasto odstępów izolacyjnych, otworów oświetleniowych, szybów wentylacyjnych, przejazdów samochodowych, wewnętrznych placyków, wejść do piwnic, miasto jak sieć suchych kanałów na planecie z tynku i asfaltu, i tą właśnie drogą biega jeszcze pod ścianami pradawny ród kotów.
— Italo Calvino, Marcovaldo
Reposted frombeforethepoison beforethepoison
kammerflimmern
Na długiej wąskiej sali, gdzie o dziewiątej wieczór pielęgniarki zakładu opieki układają do łóżek sześćdziesięciu staruszków w piżamach z dobroczynności, siostra obchodzi wszystkich niosąc sześćdziesiąt dawek SNU.
DOBRANOC
W ambulatoriach milionów szpitali, w milionach milionów milionów poradni medycznych wyciągają się miliony milionów rąk.
Panie doktorze, niech mi pan da proszek na sen.
DOBRANOC
Gdy Ziemia się obraca, jedna jej połowa zawsze znajduje się w ciemności i z tej ciemnej strony podnosi się jęk, och, nie mogę zasnąć.
Chcę spać, za mało sypiam, chcę proszków, żebym mógł spać, chcę seksu, żebym mógł spać.
DOBRANOC
W szpitalach dla umysłowo chorych, gdzie dla milionów tych, co się załamali, próbując wybić szpary, żeby wreszcie ujrzeć światło, proszki są jak śruta wysypywana na kurzych fermach do elektrycznych karmników dawkujących pokarm, ŚPIJ, igła wsuwa się w wyciągnięte ramię, ŚPIJ, skapuje w gumowe rurki prowadzące do ramienia, ŚPIJ.
ŚPIJ, ponieważ jeszcze nie umarłeś.
— Doris Lessing, "Przed zstąpieniem do piekieł"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl